โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร    หน้าแรก    บทความ    รวมรูปภาพ    เว็บบอร์ด    วิดีโอ    วารสารสานสัมพันธ์    ติดต่อเรา 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/10/2014
ปรับปรุง 27/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 271,341
Page Views 424,276
สินค้าทั้งหมด 1
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

ประวัติโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

เดิมชื่อโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งแต่พุทธศักราช 2535 ที่วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 ตำบลคันนายาว อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร อาศัยใต้ถุนศาลาการเปรียญ และ โรงทึมของวัดเป็นสถานที่เรียนในปีพุทธศักราช 2496 นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น ได้มาเยี่ยมหน่วยค้นคว้าของมหาวิทยาลัยคอร์แนล ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางชัน และได้แวะเยี่ยมชมโรงเรียนเห็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนไม่เหมาะสม จึงมอบให้นายสุจินต์ หิรัญรัศ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครจัดหาสถานที่สร้างโรงเรียนใหม่ในเขตอำเภอบางกะปิ แต่หาไม่ได้ ต่อมานางเจิม สังข์ทอง (มารดา)  กับนางสงวน ไชยสุนทร (บุตร) ได้เสนอให้สถานที่สร้างโรงเรียน มีเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี แก่นายเทียม นิตยสมบูรณ์ ศึกษาธิการอำเภอมีนบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ขุนอภิบาลบางชันเขต (ปลื้ม สังข์ทอง) ผู้เป็นบิดาและตาของผู้สละที่ดิน ศึกษาธิการอำเภอจึงรายงานให้ศึกษาธิการจังหวัด และนายอุดม บุญประสพ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และมาดูสถานที่ เห็นพ้องต้องกันว่าที่ดิน 5 ไร่ ไม่พอที่จะขยายโรงเรียนออกไปในอนาคต จึงขอซื้อที่ดินจากนางสงวน ไชยสุนทรอีก 5 ไร่ และซื้อจากนางสายหยุด หม้อสุวรรณ อีก 3 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา ด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและประชาชน จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบมาลากุล ขนาด 7 ห้องเรียนขึ้น 1 หลัง เนื้อที่บริเวณโรงเรียนกว้าง 84 เมตร ยาว 240 เมตร รื้อถอน พ.ศ. 2530

พุทธศักราช 2498 ทางราชการได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่เลขที่ 89 หมู่ 4 ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) และแต่งตั้ง นายสุนทร ไชยสุนทร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498โดยนายประจักษ์ วัชรปาน ปลัดจังหวัดเป็นประธานในพิธีพุทธศักราช 2503 ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2513 ได้รับงบประมาณจากสุขาภิบาลมีนบุรี เดินท่อน้ำบาดาล ในปีนี้ทางราชการกำหนดให้โรงเรียนเปิดสอนประถมปลายภาคบังคับ และเปิดโรงเรียนผู้ใหญ่ แผนกอาชีวศึกษา (ตัดเย็บเสื้อผ้า)
พุทธศักราช 2514 และได้รับงบประมาณสร้างรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ด้าน  
พุทธศักราช 2520 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร ขนาด 6 ที่นั่ง 1 หลัง และได้สร้างอาคารเรียนตึกแบบ 800  3 ชั้น 9 ห้องเรียน 1 หลัง และได้ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ 017  อีก 4 ห้องเรียน
พุทธศักราช 2521 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบมาตรฐาน ขนาด 6 ที่นั่งอีก 1 หลัง พุทธศักราช 2522 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบมาตรฐาน ขนาด 6 ที่นั่งอีก 1 หลัง 
พุทธศักราช 2526 ได้รับงบประมาณติดตั้งต่อเติมไฟฟ้าทุกอาคารเรียน และบ้านพักครูทุกหลัง
พุทธศักราช 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 5 ชั้น โครงสร้าง 16 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง เรียกชื่ออาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9” และได้สร้างที่ดื่มน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำด้วยเงินบริจาคจากประชาชนอีก 1 ที่ จำนวน 20 ก๊อก (รื้อถอน พ.ศ. 2543)
พุทธศักราช 2535 สร้างอาคารเรียนตึก 4 ชั้น ตามแบบ ส.น.ศ. 264 ชั้นล่างโล่ง จำนวน 16 ห้องเรียน สร้างส้วมนักเรียนตามแบบ ค.อ. 61 ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 หลังพุทธศักราช 2537 สร้างบ้านพักครู 2 ชั้นแบบบ้านพักเจ้าหน้าที่ แบบ ศอ. 335 ชั้นล่างโล่ง ส่วนหนึ่งเป็นห้องน้ำ-ห้องส้วม ชั้นบนเป็นห้องพักจำนวน 3 ห้อง (สร้างเป็นเรือนแถวติดกัน) พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา ห้องละ 6 เครื่อง
พุทธศักราช 2540 สร้างอาคารตึก 4 ชั้น แบบ สนศ. 388 ชั้น 1 เป็นห้องเรียนขนาด 7 x 12 เมตร จำนวน 2 ห้อง และขนาด 7 x 16 เมตร 1 ห้องเรียน ชั้น ป. 2-3-4เป็นห้องเรียนชั้นละ 5 ห้อง รวม 15 ห้องเรียน มีที่ดื่มน้ำนักเรียนที่ระเบียงชั้น 3 รวม 1 แห่ง มีห้องน้ำห้องส้วมทุกชานพักพร้อมหลังคาคลุมอีก 1 แห่ง
                - สร้างรั้วคอนกรีตบล็อก พร้อมทาสีตามแบบ ศอ. 188 ตอนบนโปร่ง 3 ก้อน ยาวประมาณ 492 เมตร
                - ซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน จำนวน 5 หลัง รวม 46 ที่นั่ง (รวมส้วมบนอาคารเรียน)
พุทธศักราช 2542  สร้างอาคารตึก 5 ชั้นแบบ สนศ. 385 จำนวน 24 ห้องเรียน ชั้น 2 เป็นห้องน้ำ-ห้องส้วม (ของนักเรียนอนุบาล) รวม 12 ที่นั่ง (อาคาร 2 อาคารเรียนมัธยมศึกษา)
พุทธศักราช 2544  สร้างโรงยิม 2 ชั้น 1 หลัง ขนาด 25 x 50 เมตร
พุทธศักราช 2546  สร้างสวนมีนบุรีคณารักษ์ 12 ราศี  พร้อมศาลา 5 หลัง
                - สร้างโรงรถสำหรับครูและบุคลากรบริเวณหน้าโรงเรียน
                - ปรับปรุง กั้นห้องกิจกรรมบริเวณชั้นล่างโรงยิม
พุทธศักราช 2547 สร้างโรงกิจกรรมอเนกประสงค์ หลังคาเหล็ก 
                - สร้างเสาธง และ ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าเสาธง
                - สร้างสวนป่าต้นไม้หายาก
พุทธศักราช 2548  ปรับปรุงห้องศิลปะ ดนตรีไทย และ อาคารโรงขนมอบ
พุทธศักราช 2551  สร้างอาคารเรียนตึก 6 ชั้น  แบบ สนศ. 466 โครงสร้าง 18 ห้องเรียน   จำนวน 2 หลัง
                - ปัจจุบัน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กเรียนร่วม มีนักเรียนทั้งสิ้น  2,979 คน  รวม  76  ห้องเรียน 

ผู้บริหารคนปัจจุบัน  นางขนิษฐา  ปัญนิติรัฐ

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เลขที่  89 ถนน รามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. โทร. 02-517-0380, แฟกซ์.02-517-7475

 
  
view