โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) กรุงเทพมหานคร    หน้าแรก    บทความ    รวมรูปภาพ    เว็บบอร์ด    วิดีโอ    วารสารสานสัมพันธ์    ติดต่อเรา 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/10/2014
ปรับปรุง 27/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 276,466
Page Views 433,217
สินค้าทั้งหมด 1
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

  1. 1.      นโยบายการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

หลักปฏิบัติ

1.ปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หลังการใช้ห้องทุกครั้ง

2.ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาขึ้นไป

3.ล้างเครื่องปรับอากาศ และพัดลม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4.ใช้อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เบอร์ 5

5.ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อการประหยัดพลังงาน และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 2. นโยบายการใช้น้ำให้ประหยัดและคุ้มค่า

 หลักปฏิบัติ     

1.สำรวจสุขภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ระบบการจัดส่งน้ำให้อยู่ในสภาพดี

2.ตรวจสอบการรั่วไหลทุกวัน

3.ปิดก๊อกให้สนิท

3. นโยบายการอนุรักษ์แหล่งน้ำในโรงเรียน การป้องกันการเกิดมลพิษของน้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่

หลักปฏิบัติ

1.บำบัดก่อนทิ้ง

2.นำน้ำล้างจาน /ล้างมือ/ล้างรถ ไปรดต้นไม้

3.ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

4. นโยบายด้านการจัดการขยะ และสารพิษ

หลักปฏิบัติ

1.คัดแยกขยะ

เขียว ย่อยสลายเร็ว เช่น ผัก ผลไม้

เหลือง ขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ

แดง อันตราย เช่น สารเคมี หลอดไฟ สเปรย์

ฟ้า ย่อยสลายไม่ได้ เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ สาเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร

2.จัดทำธนาคารขยะ

5. นโยบายด้านมลพิษทางอากาศ

หลักปฏิบัติ

          1.ไม่เผาขยะในโรงเรียน

2.ไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน

3.ป้องกันกลิ่นจากแหล่งกำเนิดทุกชนิด

4.ดูแลรักษาต้นไม้ และปลูกต้นไม้เพิ่ม

6. นโยบายด้านการจัดซื้อและการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในโรงเรียน

หลักปฏิบัติ

          1.ตั้งโปรแกรมพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที

2.ปิดคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ เมื่อไม่ใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง

3.ตรวจแก้ไขเอกสารบนจอคอมพิวเตอร์ แทน การพิมพ์ ใส่กระดาษเพื่อลดการใช้กระดาษ 4.หมึกพิมพ์ และการสึกหรอ

5.ถ่ายเอกสาร 2 หน้า ลดการใช้กระดาษ

6.ใช้หลอด LED แทนหลอดไส้

7. นโยบายด้านการบริโภคอย่างพอเพียง และยั่งยืน

หลักปฏิบัติ

1.คัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีประโยชน์ คุ้มค่า เช่น ผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ใช้ของสดไม่ผ่านการแช่แข็ง

2.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดสุขภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่าย

3.ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนเครื่องครัวเป็นสแตนเลส แทนการใช้พลาสติก ลดการใช้โฟมและพลาสติก

4.ให้ความรู้เรื่องการบริโภคที่อนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม แก่ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน

 

8. นโยบายด้านการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ

1.จัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอาด ร่มรื่น

2.จัดระเบียบจราจรหน้าโรงเรียน/ภายในโรงเรียน

3.ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่

4.กาจัดพาหะนาโรค/แหล่งกำเนิดเชื้อโรค

5.ดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อจอดรถ

6.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาเลี้ยงในโรงเรียน

7.ตรวจสอบการทำความสะอาดเวรประจาวัน

8.สร้างจิตสานึกเรื่องคุณค่าของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี จะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีด้วย

 

โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)
เลขที่  89 ถนน รามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. โทร. 02-517-0380, แฟกซ์.02-517-7475

 
  
view